Fundacja Edukacji Społecznej,   Warszawa

Fundacja Edukacji Społecznej - gayplaces.pl Miejsce gay friendly

 brak ocen

Adres: Warszawa , ul. Sewerynów 4/100

Informacje/Opis

Fundacja Edukacji Społecznej (FES) jest organizacją pożytku publicznego. Zajmującą się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, szczególnie w zakresie zdrowia seksualnego i prokreacyjnego. Oferujemy: - Wsparcie osób żyjących z HIV i ich bliskich. - Anonimowe i bezpłatne testy na HIV,HCV, kiłę w dwóch Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (ul. Nugat 3 oraz al. Jana Pawła II 45a) - Współpracę ze środowiskiem szkolnym – realizację zajęć edukacyjnych skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców. - Profilaktykę uzależnień oraz informacje na temat zmniejszania ryzyka związanego z używaniem. - Porady prawne dla osób mających problemy z policją przez narkotyki. - Diagnostyka używania problemowego i uzależnienia. - Programy korekcyjne dla osób używających ryzykownie i szkodliwie. - Terapię uzależnień. - Kompleksowe poradnictwo i terapię chemsex: terapia indywidualna i grupy wsparcia. - Działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin i bliskich osób używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych. - Sesje wsparcia społecznego.

Strona internetowa www.fes.edu.pl

Social

Oceń miejsce

Wskaż ocenę klikająć w gwiazdki


Opinie

Jeszcze nikt nie ocenił tego miejsca.