Homo Faber,   Lublin

Homo Faber - gayplaces.pl Miejsce gay friendly

 brak ocen

Miejsce zostało dodane przez użytkowników. Jeśli nie powinno się tu znaleźć lub podane informacje są błędne, skontaktuj się z nami.

Adres: Lublin , ul. Chopina Fryderyka 41

Informacje/Opis

MISJA Homo* Faber. Prawa człowieka: małe kroki, duże zmiany. WIZJA Wizją Homo Faber jest Lublin, w którym żyje się dobrze. To miejsce, w którym każdy i każda czuje się wolna i bezpieczna. W pełni korzysta ze swoich praw bez względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie narodowe i etniczne, „rasę”, kolor skóry, orientację seksualną, religię, światopogląd, opinie polityczne, majątek, wiek lub jakąkolwiek inną cechę. Homo Faber wspiera osoby z grup mniejszościowych i wykluczonych, które nie mają własnej reprezentacji, siły, kontaktów. Pomaga migrantom i osobom dyskryminowanym. Współpracujemy z władzą, by pracowała skuteczniej: monitorujemy i doradzamy. Prowadzimy działalność edukacyjną w szkołach, na uczelniach, firmach, ale także poprzez programy filmowe. *Homo Faber - z łaciny człowiek rzemieślnik, człowiek pracujący.

Strona internetowa www.hf.org.pl/

Social

Oceń miejsce

Wskaż ocenę klikająć w gwiazdki


Opinie

Jeszcze nikt nie ocenił tego miejsca.