Warecka Kochanowski s.c., Gdańsk

Miejsce zaproponowane przez użytkowników serwisu

Warecka Kochanowski s.c. - gayplaces.pl Miejsce gay friendly

brak ocen

Adres: Gdańsk , ul. Dyrekcyjna 6/306

Informacje/Opis

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw osób nieheteronormatywnych. Prowadzimy postępowania przed sądami polskimi jak również przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, dotyczące takich kwestii jak walka z przejawami homofobii i dyskryminacji na tle orientacji seksualnej, uzgodnienie płci metrykalnej z rzeczywistą tożsamością płciową i inne. Zajmujemy się także kierowaniem skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o odszkodowanie z powodu braku możliwości zawarcia związku przez pary jednopłciowe. Na stałe współpracujemy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób LGBT "Tolerado" w Gdańsku

Strona internetowa www.mecenaswarecka.pl/

Social

Oceń miejsce    Wskaż ocenę klikająć w gwiazdki


Opinie

Jeszcze nikt nie ocenił tego miejsca.