Organizacje | 18 obiektów
Wszystkie lokalizacje

ORGANIZACJE

W naszym katalogu gromadzimy organizacje, stowarzyszenia i związki wspierające osoby LGBT+ na różnych płaszczyznach życia, działanie na rzecz równego traktowania, wsparcia osób z problemami oraz w sytuacjach kryzysowych. Obecność osób LGBT+ w społeczeństwie jest faktem i każde społeczeństwo jest różnorodne, dlatego działalność na rzecz równego traktowania każdego człowieka jaki i świadomość społeczna jest bardzo ważna.